Red Trauma: Aleksander Kobzdej’s Informel and the Challenge of Stalinist Past

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Abstract

This article investigates the relation between Socialist realism and Polish ‘matter painting’. By taking a closer look at the use of red hue developed by Aleksander Kobzdej for his informel compositions, it attempts to uncover psychological challenges Polish post-war artist had to face trying to emancipate from the Socialist tradition. A major work that only distantly approaches the topic of psychological stigma came to light along with the exhibition Nowoczesni a Socrealizm, which took place at the Starmach Gallery in Krakow in 2000. A more developed argument in this matter can be found in Tomasz Gryglewicz’s paper ‘Co zawdzięcza sztuka polska PRL-owi?’ in which he pointed out that the success of Polish ‘matter painting’ was based on the fact that Polish artists managed to preserve the pre-war ideas of Polish structuralism and colourism from the trauma of war and Stalinism. This alleged success became the input of Polish ‘matter painting’ in the development of European post-war art. This article offers an alternative argument to the one presented by Gryglewicz as it points to the fact that the unique character of the Polish art of the 1960s comes not from the ability to rebuild the pre-war avant-garde tradition, but rather from the ability to challenge the distress caused by the Stalinist past.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

References

 1. Antecka, Jolanta, ‘Malarstwo materii. Intelekt i emocje w Zderzaku’, Dziennik Polski, 296 (2001), 5-5
 2. Arts Council of Great Britain, ed., Six Painters from Poland: Tadeusz Makowski, Piotr Potworowski, Eugeniusz Markowski, Tadeusz Brzozowski, Aleksander Kobzdej, Jerzy Tchórzewski. RCA galleries, February 22-March 23, 1968 (London: Arts Council of Great Britain, 1968)
 3. Baranowa, Anna, ‘Aleksander Kobzdej – malarstwo jako cena życia’, in Aleksander Kobzdej-zmagania z materią, ed. by Józef Grabski (Warszawa: IRSA, 2002), pp. 13-23
 4. ---, ‘Polski cud’, in Malarstwo materii 1957-1963. Warszawa-Lublin’, ed. by Anna Baranowa (Kraków: Galeria Zderzak, 2001), p. 3-3
 5. Bartelik, Marek, Early Polish Modern Art: Unity in Multiplicity (Manchester: Manchester University Press, 2005)
 6. Berdyszakowa, Maria, Katalog wystawy Aleksandra Kobzdeja (Poznań: Muzeum Narodowe, 1969)
 7. Berger, John, Permanent Red: Essays in Seeing (London: Writers and Readers Publishing Cooperative, 1979)
 8. Bernhard, Michael, and Jan Kubik, Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration (Oxford: Oxford University Press, 2014)
 9. Bogucki, Janusz, Sztuka Polski Ludowej (Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983)
 10. Bois, Yve-Alain, and Rosalind Krauss, Formless: A User’s Guide (London: Zone Books, 1997)
 11. Brown, Timothy, and Lorena Anton, eds., Between the Avant-Garde and the Everyday: Subversive Politics in Europe from 1957 to the Present (New York: Berghahn Books, 2011)
 12. Buchloh, Benjamin, ‘Allegorical Procedures: Appropriation and Montage in Contemporary Art’, Artforum, 21.1 (1982), 43-56
 13. ---, ‘The Primary Colors for the Second Time: A Paradigm Repetition of the Neo-Avant-Garde’, October, 37 (1986), 41-52
 14. Bugajski, Jill, ‘Tadeusz Kantor Publics’, in Divided Dreamworlds?: The Cultural Cold War in East and West, ed. by Peter Romijn, Giles Scott-Smith and Joes Segal (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012), pp. 53-72
 15. Bürger, Peter, Theory of the Avant-Garde (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989)
 16. Calvesi, Maurizio, Alberto Burri. Le Grandi Monografie Pittori D’oggi - Burri (Milano: Fabbri, 1976)
 17. Castillo, Greg, ‘East as True West: Redeeming Bourgeois Culture, From Socialist Realism to Ostalgie’, in Imagining the West in Eastern Europe and the Soviet Union, ed. by Gyorgi Peteri, (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2010), pp. 87-104
 18. Chrzanowska-Pieńkos, Jolanta, and Andrzej Pieńkos, Leksykon sztuki polskiej XX wieku (Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 1996)
 19. Courthion, Pierre, Alexandre Kobzdej. Prix de la Biennale de Sao Paulo 1959, Galerie de l’Ancienne-Comédie (Paris: Galerie de l’Ancienne-Comédie, 1960)
 20. Czartoryska, Krystyna, and Piotr Rogacz, Aleksander Kobzdej (Warszawa: Ga Ga Galeria, 2006)
 21. Czerni, Krystyna, Nie tylko o sztuce. Rozmowy z profesorem Mieczysławem Porębskim (Wrocław: Wydawnictwo DolnoŚląkie, 1992)
 22. Dąbrowska, Danuta, and Piotr Michałowski, eds., Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm (Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002)
 23. Dobrowolski, Tadeusz, Nowoczesne malarstwo polskie, vol. 3 (Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964)
 24. Dziamski, Grzegorz, Awangarda po awangardzie: od neoawangardy do postmodernizmu (Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1995)
 25. Etkind, Alexander, ‘Post-soviet Culture and the Soviet Terror’, in Facing Fear: The History of an Emotion in Global Perspective, ed. by Michael Laffan and Max Weiss (Princeton: Princeton University Press, 2012), pp. 183-201
 26. Fehr, Micahael, and Sanford Wurmfeld, Seeing Red: On Nonobjective Painting and Color Theory (Cologne: Salon Verlag, 2004)
 27. Fik, Marta, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981 (London: Polonia, 1989)
 28. Florczak, Zbigniew, ‘Sprawy sztuki w Polsce’, in Nowocześni a Socrealizm, ed. by Marek Świca and Józef Chrobak (Kraków: Galeria Starmach, 2000), pp. 17-20
 29. Foster, Hal, The Return of the Real: The Avant-garde at the End of the Century (Cambridge, MA: October Books, 1996)
 30. Freud, Sigmund, The Uncanny, trans. by David McLintck (London: Penguin Modern Classics, 1984)
 31. Gage, John, ‘Colour in Western Art: An Issue?’, The Art Bulletin, 72.4 (1990), 518-541 https://doi.org/10.2307/3045760
 32. ---, Colour and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction (London: Thames and Hudson, 2009)
 33. ---, Colour and Meaning: Art, Science and Symbolism (London: University of California Press, 1999)
 34. ---, Colour in Art (London: Thames & Hudson, 2006)
 35. Galeria ‘Zapiecek’, eds., Aleksander Kobzdej: Rysunki (Warszawa: Galeria ‘Zapiecek’, 1980)
 36. Galeria 86, eds., 100% Abstrakcji. Nowocześni w Łodzi 1955-1965, Galeria 86 (Łódź: Galeria 86, 2004)
 37. Galeria Sztuki Współczesnej (Muzeum Narodowe w Warszawie), eds., Aleksander Kobzdej (Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 1972)
 38. Gałczyńska, Kira, Jak się te lata mylą... (Warszawa: Czytelnik, 1989)
 39. Gill, Graeme, Symbols and Legitimacy in Soviet Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2011)
 40. Grabski, Józef, ‘Aleksander Kobzdej – Biografia’, in Aleksander Kobzdej- zmagania z materią, ed. by Grabski Józef (Warszawa: IRSA, 2002), pp. 164-173
 41. Grässlin, Karola, Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue?: Positionen der Farbfeldmalerei (Köln: König, 2007)
 42. Greenblatt, Stephen, ‘Allegory and Representation’, in Selected Papers from the English Institute, ed. by Stephen Greenblatt (London: The Johns Hopkins University Press, 1981), pp. 7-11
 43. Gryglewicz, Tomasz, ‘Co zawdzięcza sztuka PRL-owi?’, in Sztuka w okresie PRL-u. Metody i stan badań. Materiały z seminarium naukowego IHS UJ zorganizowanego w grudniu 1997, ed. by Tomasz Gryglewicz and Andrzej Szczerski (Kraków: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1997), pp. 5-12
 44. Holz, Wolfgang, ‘Allegory and iconography in Socialist Realist Painting’, in Art of the Soviets: Painting, Sculpture, and Architecture in a One-party State, 1917-1992, ed. by Matthew Cullerne Bown and Brandon Taylor (Manchester: Manchester University Press, 1993), pp. 73-85
 45. Holzman, Joannam, and Marzena Guzowska, Aleksander Kobzdej: Hors cadre: malarstwo: marzec-kwiecień 2001, Galeria Kordegarda, Warszawa (Warszawa: Wydawawnictwo Galerii Zachęta, 2001)
 46. Honig, Edwin, Dark Conceit: The Making of Allegory (Oxford: Oxford University Press, 1966)
 47. Hussakowska, Maria, and Małgorzata Sobieraj, Sztuka po roku 1945. Krótki zarys ważniejszych faktów (Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977)
 48. Ivashkin, Alexander, ‘Who’s Afraid of Socialist Realism?’, The Slavonic and East European Review, 92.3 (2014), 430-448 https://doi.org/10.5699/slaveasteurorev2.92.3.0430
 49. Juszkiewicz, Piotr, Od rozkoszy historiozofii do ‘gry w nic’. Polska krytyka czasów odwilży (Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN 2006)
 50. Kamińska-Szmaj, Irena, Agresja językowa w życiu publicznym: leksykon inwektyw politycznych, 1918-2000 (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007)
 51. Kantor, Taduesz, ‘Abstrakcja umarła – niech żyje abstrakcja’, Plastyka (dodatek do Życia Literackiego), 50 (1957), 6-6
 52. Kasprzak, Katarzyna, ‘Odtwarzanie portretu człowieka po katastrofie. Egzystencjalizm a malarstwo polskie’, in Odwilż: sztuka ok. 1956 r., ed. by Piotr Piotrowski (Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1996), pp. 60-75
 53. Kemp-Welch, Anthony, Poland under Communism: A Cold War History (Cambridge: Cambridge University Press, 2008)
 54. Kemp-Welch, Klara, ‘Who’s Afraid of Neo-Socialist Realism?’, in Stefan Constantinescu. An Infinite Blue, exh. cat., London: Galerie8, ed. by Galerie8 (London: Galerie8, 2011), pp. 45-54
 55. Kępińska, Alicja, Nowa Sztuka, Sztuka polska w latach 1945-1978 (Warszawa: Auriga Oficyna Wydawnicza, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1981)
 56. King, David, Red Star Over Russia: A Visual History of the Soviet Union from the Revolution to the Death of Stalin (London: Tate Publishing, 2009)
 57. Kitowska-Łysiak, Małgorzata, Ślady. Szkice o sztuce polskiej po 1945 roku (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999)
 58. Kobzdej, Aleksander, ‘Ku czemu zmierza Sztuka? Bez granic’, Polityka, 3 (1971), 6-6
 59. ---, ‘Znalazłem się w Kassel’, Współczesność, 174 (1964), 1, 6-7
 60. ---, Museum Folkwang Essen, eds., Aleksander Kobzdej: Museum Folkwang Essen, Ausstellung 20 März bis 24 April 1966 (Essen: Museum Folkwang, 1966)
 61. ---, ‘Twarze w Zwierciadle’, Zwierciadło, 26 (1958), 4-4
 62. ---, ‘Twórczość, czyli zwalczanie estetyki’, in Studia estetyczne, ed. by Roman Ingarden, vol. 2 (Warszawa: PWN, 1965), pp. 113-116
 63. Kolski, Laurie, ‘Realists of Another Kind: Cracowska Grupa Młodych and “Modern” Realism in Theory and Practice’, The Polish Review, 47.4 (2002), 375-392
 64. Komar, Vitaly, ‘Red is Beautiful!’, in Socialist Realisms. Soviet Painting 1920-1970, ed. by Matthew Cullerne Bown and others (Milan: Skira, 2012), pp. 225-233
 65. Konwicki, Tadeusz, ‘Mój przyjaciel Olek’, Literatura, 41 (1972), 3-3
 66. ---, Kalendarz i Klepsyda (Warsaw: Czytelnik, 1982)
 67. Kotula, Adam, and Piotr Krakowski, Sztuka abstrakcyjna (Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1973)
 68. Kowalska, Bożena, Polska awangarda malarska 1945 - 1970: szanse i mity (Warszawa: PWN, 1975)
 69. Krakowski, Piotr, ‘Rzut oka na nowe prądy w malarstwie polskim w latach 1945-1960 (1965)’, in Sztuka współczesna. Studia i szkice, ed. by Józef Dutkiewicz, vol. 2 (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1966), pp. 327-360
 70. Laks, Anna, ed., Red in Russian Art (Woodbridge: ACC Distribution 1997)
 71. Ławniczakowa, Agnieszka, ‘Przedmowa’, in Odwilż: sztuka ok. 1956 r., ed. by Piotr Piotrowski (Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1996), pp. 7-8
 72. Ledóchowski, Stanisław, ‘Malarz Optymizmu’, Aleksander Kobzdej- zmagania z materią, ed. by Józef Grabski (Warszawa: IRSA, 2002), pp. 84-85
 73. Lodder, Christina, ‘Colour in Vladimir Tatlin’s Counter-Reliefs’, The Burlington Magazine, 150.1258 (2008), 28-34
 74. Majewska, Barbara, Sztuka inna, sztuka ta sama (Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1974)
 75. Majewski, Piotr, ‘Magiczne malarstwo Aleksandra Kobzdeja’, Znak, 3.574 (2003), 146-150
 76. ---, ‘Malarstwo materii w nowej odsłonie’, Znak, 6.565 (2002), 150-154
 77. ---, Malarstwo materii w Polsce jako formuła ‘nowoczesności’ (Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2006)
 78. Mogelon, Alex, and Norman Laliberté, Assemblage: History and Contemporary Techniques (New York: Van Noestrand, 1971)
 79. Mosquera, Gerardo, and others, ‘Marxist Aesthetics, and Abstract Art’, Oxford Art Journal, 17.1 (1994), 76-80 https://doi.org/10.1093/oxartj/17.1.76
 80. Murawska-Muthesius, Katarzyna, ‘Paris from Behind the Iron Curtain’, in Paris Capital of the Arts 1900-1986, ed. by Sarah Wilson (London: Royal Academy Publications, 2002), pp. 250-261
 81. Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, ed., Aleksander Kobzdej, 1920-1972: (wystawa w 20-lecie mierci), Warszawa, listopad 1992, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria ZPAP na Mazowieckie (Warszawa: Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, 1992)
 82. Muzeum Narodowe w Poznaniu, ed., Katalog wystawy Aleksandra Kobzdeja: Muzeum Narodowe w Poznaniu (Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1969)
 83. Nowaczyk, Włodzimierz, and Galeria Piekary, eds., Doświadczenie materii: Jan Berdyszak, Julian Jończyk, Bronisław Kierzkowski, Aleksander Kobzdej, Lech Kunka, Jadwiga Maziarska, Roman Owidzki, Teresa Rudowicz, Bronisław Schlabs, Antoni Starczewski, Jonasz Stern, Andrzej Szewczyk, Witold Urbanowicz, Marian Warzecha, Krystyn Zieliński, Jan Ziemski: wystawa w Galerii Piekary 1.02 - 28.02.2005 (Poznań: Galeria Piekary, 2005)
 84. Nowocześni a Socrealizm: styczeń-luty 2000 [exhibition], January – February 2000, Starmach Gallery, Kraków
 85. Olszewski, Andrzej, Dzieje Sztuki Polskiej 1890-1980 w zarysie (Warszawa: Interpress, 1988)
 86. Osborne, Roy, and Don Pavey, Colour Engrained in the Mind: Character Profiling that Researches How to Find Excellence in Everyone (London: Micro Academy, 2010)
 87. Panek, Sylwia, ed., Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, vol. 4 (Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013)
 88. Phipps, Elena, Cochineal Red: The Art History of a Color (New York: Metropolitan Museum of Art, 2010)
 89. Pianzola Maurice, Kobzdej, Lebenstein, Tchórzewski, Ziemski: Galerie Pauli, Lausanne, juin-juillet 1963 (Lausanne: Galerie Pauli, 1963)
 90. Piotrowski, Piotr, ed., Odwilż: sztuka ok. 1956 r. (Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1996)
 91. ---, ‘Odwilż’, in Odwilż: sztuka ok. 1956 r., ed. by Piotr Piotrowski (Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1996), pp. 9-35
 92. ---, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku (Poznań: Rebis, 1999)
 93. ---, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989 (Poznań: Rebis, 2005)
 94. ---, ed., In the Shadow of Yalta. Art and the Avant-garde in Eastern Europe 1945-1989, ed. by Piotr Piotrowski (London: Reaktion Books, 2009)
 95. Płuciennik, Dorota, Aleksander Kobzdej, 1920-1972: (wystawa w 20-lecie śmierci), Warszawa, listopad 1992, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria ZPAP na Mazowieckiej, ed. by Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, (Warszawa: Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, 1992)
 96. Pokorska, Barbara, ed., Kobzdej, Kulisiewicz, Strumiłło: rysunki z Azji: Warszawa, listopad 1993 - styczeń 1994 (Warszawa: Muzeum Azji i Pacyfiku, 1993)
 97. Porębski, Mieczysław, ‘Aleksander Kobzdej’, Literatura, 34 (1972), 5-5
 98. ---, ‘Jak nie wychodzić? (Uwagi Polemiczne)’, Przegląd Kulturalny, 46 (1957), 6-6
 99. ---, Aleksander Kobzdej, kwiecień 1961 (Warszawa: Galeria Krzywe Koło, 1961)
 100. ---, and Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, eds., Aleksander Kobzdej, styczeń-luty 1962: Kraków, Pałac Sztuki (Kraków: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 1962)
 101. Prokhorov, Gleb, Art Under Socialist Realism: Soviet Painting, 1930-1950 (London: Craftsman House, 1995)
 102. Przyboś, Julian, ‘Sztuka abstrakcyjna – jak z niej wyjść?’, Przegląd Kulturalny, 57 (1957), 5-5
 103. Przybylski, Janusz, ed., Aleksander Kobzdej 1920-1972: (wystawa w 20-lecie śmierci), Warszawa, listopad 1992 (Akademia Sztuk Pięknych, Galeria ZPAP Na Mazowieckiej, 1992)
 104. Purkis, Sallie, and others, Looking at Red in Paintings Art and Colour (Harlow: Longman Book Projects, 1994)
 105. Quilligan, Maureen, The Language of Allegory: Defining the Genre (London: Cornell University Press, 1979)
 106. Rabikowska, Marta, The Everyday of Memory: Between Communism and Post-communism (Oxford: Peter Lang, 2013)
 107. Reid, Susan, ‘Art International: End of an Empire?’, Circa, 63 (1993), 24-29
 108. Roberts, David, The Total Work of Art in European Modernism (Ithaca: Cornwell University Press, 2011)
 109. Sabor, Agnieszka, ‘Ekspresja materii’, Tygodnik Powszechny, 3 (2002), 14-14
 110. Sadowski, Jakub, Między Pałacem Rad i Pałacem Kultury: studium kultury totalitarnej (Kraków: Libron, 2009)
 111. Salon Dzieł Sztuki Marchand, ed., Aleksander Kobzdej: wystawa połączona ze sprzedażą 19 września - 5 października 2013 r. (Warszawa: Salon Dzieł Sztuki Marchand. 2013)
 112. Selz, Peter, ed., 15 Polish Painters (New York: Museum of Modern Art, 1961)
 113. Serafini, Giuliano, Burri: la misura e il fenomeno (Milano: Charta, 1999)
 114. Seuphor, Michael, Abstract Painting. Fifty Years of Accomplishment from Kandinsky to Jackson Pollock (New York: Harry N. Abrams, 1964)
 115. Skrodzki, Wojciech, ‘Aleksander Kobzdej. Dzieło bez granic’, Literatura, 38 (1972), 5-5
 116. Spackman, John, ‘Color, Relativism, and Realism’, Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, 108.3 (2002), 249-287 https://doi.org/10.1023/A:1015705014169
 117. Stajuda, Jerzy, O obrazach i innych takich (Warszawa, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, 2000)
 118. Stano, Bernadetta, ‘Konteksty widzenia grupy. Stan badań’, in Malarstwo Materii 1958-63. Grupa Nowohucka, ed. by Marta Tarabuła and Monika Branicka (Kraków: Starmach Gallery, 1997), pp. 21-24
 119. Starzyński, Juliusz, Polska droga do samodzielności w sztuce (Warszawa, PWN, 1973)
 120. Stone, Dan, The Oxford Handbook of Post-war European History (Oxford: Oxford University Press, 2012)
 121. Studzińska, Jolanta, O Socrealizmie w malarstwie polskim (Warszawa: PWN, 2014)
 122. Suchan, Jarosław, ‘Polityczna apolityczność Grupy Krakowskiej (w zarysie)’, in Sztuka w okresie PRL-u. Metody i stan badań. Materiały z seminarium naukowego IHS UJ zorganizowanego w grudniu 1997, ed. by Tomasz Gryglewicz and Andrzej Szczerski (Kraków: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1997), pp. 159-173
 123. Świca, Marek and Józef Chrobak, eds., Nowocześni a socrealizm: styczeń-luty 2000, Starmach Gallery, vols. 1-2 (Kraków: Starmach Gallery, 2000)
 124. Szczerski, Andrzej, ‘Niemalarskie doświadczenia malarstwa. „Malarstwo materii” 1957-1963 w Galerii Zderzak’, Gazeta Antykwaryczna, 2 (2002), 36-38
 125. ---, ‘Why the PRL Now? Translations of Memory in Contemporary Polish Art, Third Text, 2.1 (2009), 85-96 https://doi.org/10.1080/09528820902786719
 126. Sztuka Polska po 1945 roku. Materiały Sesji SHS w Warszawie w listopadzie 1984 (Warszawa: PWN, 1987)
 127. Tarabuła, Marta, ‘Próba czasu’, in Malarstwo materii 1957-1963. Warszawa-Lublin’, ed. by Anna Baranowa (Kraków: Galeria Zderzak, 2001), pp. 7-8
 128. Tchórzewski, Jerzy, Teksty (Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych, 2001)
 129. Temkin, Ann, and others, Color Chart: Reinventing Color, 1950 to Today (New York: Museum of Modern Art, 2008)
 130. Thompson, Evan, Colour Vision: A Study in Cognitive Science and the Philosophy of Perception (London: Routledge, 1995)
 131. Todorov, Vladislav, Red Square, Black Square: Organon for Revolutionary Imagination (Albany: SUNY Press, 1995)
 132. Wierzchowska, Wiesława, ‘Aleksander Kobzdej’, Projekt, 2.75 (1970), 24-27
 133. Wittkower, Rudolf, Allegory and the Migration of Symbols (London: Thames and Hudson, 1977)
 134. Włodarczyk, Wojciech, ‘Nowoczesność i jej granice, in Sztuka polska po 1945 roku., ed. by Juliusz Starzyński (Warszawa: Arkady, 1987), pp. 19-31
 135. Wojciechowski, Aleksander, ‘Młoda plastyka polska 1945-1957’, Przegląd Artystyczny, 4-5 (1958), 2-76
 136. Wojciechowski, Aleksander, Młode malarstwo polskie 1955-1974 (Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983)
 137. ---, Polskie malarstwo współczesne: kierunki, programy, dzieła (Warszawa: Interpress, 1977)
 138. Wolfram, Eddie, History of Collage: An Anthology of Collage, Assemblage and Event Structures (London: Studio Vista, 1975)
 139. Wolfrom, Joane, The Magical Effects of Color (Concord: Crafts and Hobbies, 1993)
 140. Woźniakowski, Jacek, ed., Co się dzieje ze sztuka? (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974)
 141. Zhdanov, Andrei, ‘From Speech at the First All-Union Congress of Soviet Writers 1934’, in Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas, ed. by Charles Harrison and Paul Wood (Oxford: Blackwell Publishing, 2000), pp. 409-411
 142. Zuffi, Stefano, and Donald Pistolesi, Color in Art (New York: Abrams, 2012)
 143. Związek Polskich Artystów Plastyków, ed., Aleksander Kobzdej: czerwiec, 1969 (Warszawa: ZPAP, 1969)
 144. Żukrowski, Wojciech, and others, Chiny i Wietnam w rysunkach Aleksandra Kobzdeja: Warszawa “Zachęta”, marzec 1954 (Warszawa: Zachęta, 1954)
 145. List of Illustrations
 146. Fig. 1. Aleksander Kobzdej, Podaj ceglę (Pass Me a Brick), 1949, oil on canvas, 133 × 162 cm. National Museum, Wrocław
 147. Fig. 2. Aleksander Kobzdej, Szczelina między różowym i czerwonym (Crevice Between Pink and Red), 1967, mixed media, canvas, 191 × 139 cm. National Museum, Wrocław
 148. Fig. 3. Aleksander Kobzdej, Ceglarki (Bricklayers), 1950, oil on canvas, 133 × 169 cm. National Museum, Warsaw
 149. Fig. 4. Aleksander Kobzdej, Portret Bronisławy Urbanowicz (Portrait of Bronislawa Urbanowicz), 1950, oil on canvas. National Museum, Warsaw
 150. Fig. 5. Aleksander Kobzdej, Ocalony (Rescued), 1958, oil on canvas, paper, 190 × 136 cm. National Museum, Warsaw
 151. Fig. 6. Aleksander Kobzdej, Dwie przestrzenie (czerwona) Nr 2, (Two Spaces), 1969, relief, mixed media, 100 × 80 cm. National Museum, Warsaw